Tävlingsregler

 

VÄSTKUSTCUPEN

2012

 

 

Folkrace

 

 

VÄSTKUSTCUPEN

 

 

2012

 

 

Alla nyheter står i fet/kursiverad stil!!!
 
Morgan Antonssons Vandringspris i Seniorklassen

Vandringspris i Dam/Veteranklassen

 

 

 

Dals MK          Tjörns MF         SMK Trollhättan     Sotenäs MK

 

Stenungsunds MS          Vara MK            Älvbygdens MK

 

 

 

Deltagare

Samtliga förare med giltig folkracelicens. Följande klasser ingår; Junior, Senior och Dam/Veteran. Dam/Veteran kör i gemensam klass. Veteran är man från och med det år man fyller 50.

 

Gallring

Eventuell gallring får ej ske innan anmälningstiden utgång och skall ske enligt följande:

Anmälan skall vara skriftlig och komplett enligt arrangörens föreskrifter samt ha kommit arrangören tillhanda i rätt tid.

 

Poängberäkning                                                      

Cupen omfattar 7  deltävlingar. Max 6 tävlingar får räknas.

Har man deltagit i SAMTLIGA sju tävlingar får man 15 bonuspoäng.

Tävlande som uteslutits ur en deltävling får ej tillgodoräkna sig den tävlingen varken med poäng eller som bonusgrundande.

 Om någon tävling blir inställd innebär det att man ändå måste räkna bort en av de tävlingar man kört vid poängberäkningen. Däremot får man bonus om man kört samtliga förutom den inställda tävlingen.

 
Tävlande erhåller i varje deltävling poäng efter sin placering  (se nedan) samt tar med sig poängen från deltävlingen ( dvs de poäng man erhållit efter tre heatomgångar).

 

Cupen körs som vanlig tävling och ingår i arrangörsklubbens ordinarie tävling.

Alla kör tre heatomgångar och alla får poäng i cupen, såvida man inte blir utesluten ur tävlingen, i sådana fall erhåller man inga poäng. Vid 15 startande i Junior/Dam-Veteran  körs A. och B-final Vid 30 startande i senior körs A-, B- och C-final.

 

Samtliga finaler körs med runner up och bästa placering räknas.

 

1 – 20 p        6 – 14 p        11 – 9 p        16 – 4p

2 – 18 p        7 – 13 p        12 – 8 p        17 – 3 p

3 – 17 p        8 – 12 p        13 – 7 p        18 – 2 p

4 – 16 p        9 – 11 p        14 – 6 p        Övriga 1 p

5 – 15 p        10 – 10 p     15 – 5 p       

 

Särskiljning

 

1.      Främst placeras den som har flest förstaplaceringar, andraplaceringar osv i de tävlingar förarens får tillgodoräkna sig.

 

2.      Främst placeras den som erhållit högsta poängsumman i de tävlingar de mötts.

 

3.      Främst placeras den som erövrat flest poäng i samtliga tävlingar i cupen.

 

4.      Skulle ovanstående metod ej ge utslag, delar berörda förare de sammanlagda priserna.

 

 

Totalsegrare blir den som har högsta poängsumman.

Regeltolkningar

Regeltolkningar avgörs av Västkustcupens Styrelse.

 

Prisutdelning

Hederspriser till placering 1-10 i seniorklass och placering 1-5 i junior och dam/veteranklass.

 

Presentkort utställda av MA Motorsport:

 

Placering                           Senior          Dam/veteran                     Junior

1:a                                      2000:-           1250:-                                1250:-

2:a                                      1000:-           500:-                                   500:-

3:a                                      500:-             250:-                                   250:-

4:a                                      250:-             ---                                        ---       

5:a                                      250:-             ---                                        ---       

 

Västkustcupens prisutdelningsfest som kommer att gå av stapeln hösten 2012.

 

 

Delresultat, slutresultat samt ev. övrig information på publicera på Ola´s Bilsport Sida;     www.olasbilsportsida.se

 

 

Resultatlista för poängberäkning sändes till:

 

Ewa Rytterstig

Fotbollsvägen 25

456 33 Kungshamn

 

Email: ewa.rytterstig@telia.com

 

Västkustcupens Organisationskommitté

För info ring: Petra 0304-22322 eller Monica 0734-172 051

 

 

Dals MK

SMK Trollhättan

Sotenäs MK

Stenungsunds MS

Tjörns MF

Vara MK

Älvbygdens MK