Tävlingsregler

 

VÄSTKUSTCUPEN

2011

 

 

Folkrace

 

 

VÄSTKUSTCUPEN

 

 

2011

 

 

Alla nyheter står i fet/kursiverad stil!!!
 
Morgan Antonssons Vandringspris i Seniorklassen

Vandringspris i Dam/Veteranklassen

 

 

 

Dals MK                   SMK Trollhättan     Sotenäs MK

 

Stenungsunds MS          Vara MK            Älvbygdens MK

 

 

 

Deltagare

Samtliga förare med giltig folkracelicens. Följande klasser ingår; Junior, Senior och Dam/Veteran. Dam/Veteran kör i gemensam klass. Veteran är man från och med det år man fyller 50.

 

Gallring

Eventuell gallring får ej ske innan anmälningstiden utgång och skall ske enligt följande:

Anmälan skall vara skriftlig och komplett enligt arrangörens föreskrifter samt ha kommit arrangören tillhanda i rätt tid.

 

Poängberäkning                                                      

Cupen omfattar 6  deltävlingar. Max 5 tävlingar får räknas.

Har man deltagit i SAMTLIGA sex  tävlingar får man 15 bonuspoäng.

Tävlande som uteslutits ur en deltävling får ej tillgodoräkna sig den tävlingen varken med poäng eller som bonusgrundande.

 

Tävlande erhåller i varje deltävling poäng efter sin placering  (se nedan) samt tar med sig poängen från deltävlingen ( dvs de poäng man erhållit efter tre heatomgångar).

 

Cupen körs som vanlig tävling och ingår i arrangörsklubbens ordinarie tävling.

Alla kör tre heatomgångar och alla får poäng i cupen, såvida man inte blir utesluten ur tävlingen, i sådana fall erhåller man inga poäng. Vid 15 startande i Junior/Dam-Veteran  körs A. och B-final Vid 30 startande i senior körs A-, B- och C-final.

 

Samtliga finaler körs med runner up och bästa placering räknas.

 

1 – 20 p        6 – 14 p        11 – 9 p        16 – 4p

2 – 18 p        7 – 13 p        12 – 8 p        17 – 3 p

3 – 17 p        8 – 12 p        13 – 7 p        18 – 2 p

4 – 16 p        9 – 11 p        14 – 6 p        Övriga 1 p

5 – 15 p        10 – 10 p     15 – 5 p       

 

Särskiljning

 

1.      Främst placeras den som har flest förstaplaceringar, andraplaceringar osv i de tävlingar förarens får tillgodoräkna sig.

 

2.      Främst placeras den som erhållit högsta poängsumman i de tävlingar de mötts.

 

3.      Främst placeras den som erövrat flest poäng i samtliga tävlingar i cupen.

 

4.      Skulle ovanstående metod ej ge utslag, delar berörda förare de sammanlagda priserna.

 

 

Totalsegrare blir den som har högsta poängsumman.

Regeltolkningar

Regeltolkningar avgörs av Västkustcupens Styrelse.

 

Prisutdelning

Hederspriser till placering 1-10 i seniorklass och placering 1-5 i junior och dam/veteranklass.

 

Presentkort utställda av MA Motorsport:

 

Placering                           Senior          Dam/veteran                     Junior

1:a                                      2000:-           1250:-                                1250:-

2:a                                      1000:-           500:-                                   500:-

3:a                                      500:-             250:-                                   250:-

4:a                                      250:-             ---                                        ---       

5:a                                      250:-             ---                                        ---       

 

Västkustcupens prisutdelningsfest som kommer att gå av stapeln oktober/november 2010.

 

 

Delresultat, slutresultat samt ev. övrig information på publicera på Ola´s Bilsport Sida;     www.olasbilsportsida.se

 

 

Resultatlista för poängberäkning sändes till:

 

Ewa Rytterstig

Fotbollsvägen 25

456 33 Kungshamn

 

Email: ewa.rytterstig@telia.com

 

Västkustcupens Organisationskommitté

För info ring: Petra 0304-22322 eller Monica 0734-172 051

 

 

Dals MK

SMK Trollhättan

Sotenäs MK

Stenungsunds MS

Vara MK

Älvbygdens MK