Folkrace, Lidköpings MSF 30/10-10 på Lidköpings Motorstadion

Del 1

Del 2, tryck här!        Del 3, tryck här!        Del 4, tryck här!        Del 5, tryck här!

Foto: Ola Svedholm