Västkustcupen, Sotenäs MK 10/4-109 på Hogenäsbanan

Del 1
Del 2, tryck här!        Del 3, tryck här!        Del 4, tryck här!        Del 5, tryck här!

Foto: Ola Svedholm