Folkrace, Tjörns MF 2/4-05 på Fagerfjällsbanan
Foto: Mats Bengtsson, Tjörns MF